ویژگی ها لوگوی خوب و مناسب

امین صادری
امین صادری
ویژگی ها لوگوی خوب و مناسب

بطور کلی در هر فراید طراحی فاکتورهایی برای پیاده سازی طرح مورد نظر وجود دارد که طراح با در نظر گرفتن آن و همچنین نیاز مشتری باید مواردی را در نظر بگیرد که در ادامه 5 ویژگی مهم و اساسی در یک لوگو را بررسی می کنیم.

 

1. ساده بودن

سادگی طرح باعث می شود که مخاطب به آسانی لوگو را شناسایی و به خاطر بسپارد

 

2. مقیاس پذیری

لوگو باید طوری طراحی شده باشد که در صورت کوچک یا بزرگ شدن اندازه آن، شکل ظاهری خود را حفظ کند 

 

3. تاثیر گذاری

یک لوگوی از همه نظر عالی، باید تاثیر گذار باشد و نظر مخاطب را به خود جلب کند 

 

4. تطبیق پذیری

لوگو باید به همان اندازه خوب باشد که در هر پلتفرم یا در صورت چاپ تاثیر گذاری خود را داشته باشد 

 

5. مناسب بودن 

لوگو باید با موضوع فعالیت شما مرتبط باشد